Vi har förtydligat utseendet där uppgifter till domarkvitton fylls i. Detta för att minska risken för missförstånd och felaktiga kvitton. Genom att även markera med ”Ja eller ”Nej” om uppgifterna är komplett ifyllda tydliggörs det för kassörer när allt är klart för betalning.

Läs mer

Nu finns en fjärde flik med namnet ”Rapporter” på samma sida som dina domarjobb finns. Under den nya fliken kan du skapa betalningsrapporter mellan valfria datum. Betalningsrapporterna innehåller alla dina utbetalningar och summeringar, både per förening och totalbelopp för alla uppdragsgivare.

Läs mer

Har du tackat ja till ett domarjobb, men fått förhinder? Nu kan du själv avboka jobbet.Hur sent du kan avboka avgörs av arrangerande lag eller förening.

Läs mer

En spärr är nu inlagd för att man av misstag inte ska kunna skapa kvitton innan match. Det går fortfarande att förbereda kvitton genom att fylla i uppgifter, men slutförandet av kvittot kan tidigast göras en timme före matchstart. För att man inte heller ska skapa kvittot av misstag efter tidsspärren har vi lagt in…

Läs mer

Efter önskemål finns det nu med information om vilka domare som tackat ja till en match under matchinformation. Det innebär att ni som är domare kan se vilka ni dömer tillsammans med under specifika matcher. Klicka på matchdatumet under fliken ”Aktuella” för att se informationen.

Läs mer