Vi har förtydligat utseendet där uppgifter till domarkvitton fylls i. Detta för att minska risken för missförstånd och felaktiga kvitton.
Genom att även markera med ”Ja eller ”Nej” om uppgifterna är komplett ifyllda tydliggörs det för kassörer när allt är klart för betalning.

Lämna en kommentar