Skatteregler för idrottsföreningar

Ska vi betala arbetsgivaravgifter på löner till domare?

All information nedan är hämtad från Skatteverket.se, men vi reserverar oss för ev felskrivningar och ändringar.
Utförlig information och regler finns på Skatteverkets hemsida, länkar finns i texten nedan och längst ner på denna sida.

 

Idrottsföreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet har normalt specialregler som gäller arvoden till bla. domare:

  • Arvoden till domare som totalt understiger 24150:- (under 2022) till en och samma person behöver ni inte betala arbetsgivaravgifter för. Observera dock att för varje person som tjänar från 24150:- och uppåt måste ni betala arbetsgivaravgifter från första kronan.
  • På arvoden till domare som totalt understiger 24150:- (under 2022) till en och samma person behöver ni inte göra skatteavdrag.
  • För domare som anlitas av idrottsföreningar är reseersättningar till och från match skattepliktiga och räknas in i de skattegrundande inkomsterna.
  • Om en domare har mer än 50 km enkel resa från hemmet till matchen, eller om domaren anlitas av ett idrottsförbund, kan skattefri ersättning betalas upp till 18,50:-/mil. För att ett förbund ska anses vara uppdragsgivare ska domaren vara kontrakterad av förbundet och få den huvudsakliga delen av ersättningen från förbundet, annars gäller reglerna för domare som anlitas av idrottsföreningar. Skatteverkets ställningstagande för idrottsdomare finns här.

 

All information ovan är hämtad från Skatteverket.se, men vi reserverar oss för felskrivningar och ändringar.
Utförlig information och regler finns på Skatteverkets hemsida:

Information om grundavdrag

Tabell grundavdrag 2022

Tabell grundavdrag 2021

Redovisa idrottsersättning

Skatteverkets information om beskattning av idrottsersättningar

Tjänsteställe för idrottsdomare

Traktamente och bilersättningar

Belopp traktamenten