Skatteregler för domare

Ska jag skatta för mina domarinkomster?

All information nedan är hämtad från Skatteverket.se, men vi reserverar oss för ev felskrivningar och ändringar.
DomareOnline.se tar inget juridiskt ansvar för att informationen på denna sida är korrekt, vid ev tvist gäller alltid Skatteverkets egna information.
Utförlig information och regler finns på Skatteverkets hemsida, länkar finns i texten nedan och längst ner på denna sida.

 

För domarjobb gäller normalt samma regler som för andra anställningar:

  • Skatt betalas på alla dina inkomster, men om den totala inkomsten är max 20400:- (under 2022) betalas ingen skatt. Vid högre inkomst beskattas det överskjutande beloppet, dvs de första 20400:- (under 2022) beskattas inte även om den totala inkomsten blir högre. Observera att den totala inkomsten är dina sammanlagda inkomster för alla typer av jobb och från alla arbetsgivare.
  • Traktamenten kan vara skattefria om uppdraget medför minst en övernattning. Max skattefritt belopp (2022) för heldag är 240:- och för halvdag 120:- Skatteverkets information finns här. Skatteverkets tabell för 2022 års grundavdrag finns här. Mer information om grundavdraget finns här.

Specialregler för idrottsdomare:

  • Om en domare har mer än 50 km enkel resa från hemmet till matchen, eller om domaren anlitas av ett idrottsförbund, kan skattefri ersättning betalas upp till 18,50:-/mil.
    Övriga reseersättningar är skattepliktiga och räknas in i dina skattegrundande inkomster.
  • Skatteverkets ställningstagande för idrottsdomare finns här.

 

All information ovan är hämtad från Skatteverket.se, men vi reserverar oss för felskrivningar och ändringar.
DomareOnline.se tar inget juridiskt ansvar för att informationen på denna sida är korrekt, vid ev tvist gäller alltid Skatteverkets egna information.
Utförlig information och regler finns på Skatteverkets hemsida:

Information om grundavdrag

Tabell grundavdrag 2022

Tabell grundavdrag 2021

Redovisa idrottsersättning

Skatteverkets information om beskattning av idrottsersättningar

Tjänsteställe för idrottsdomare

Traktamente och bilersättningar

Belopp traktamenten