Nu kan föreningen importera förbundsserier, vilket minskar administrationen ytterligare. Med importerade förbundsserier uppdateras belopp och andra ersättningsparametrar när förbundet har gjort ändringar.

Precis som tidigare kan ni även själva lägga in serier manuellt, vilket innebär att ni kan använda både importerade och egna serier samtidigt.
Tex brukar intepoolspel för yngre lag finnas specificerat i domarersättningsdokument, och då kan ni lägga in dessa själva samtidigt som ni importerar uppgifter för äldre lag.

Lämna en kommentar