Som matcharrangör vet vi hur jobbigt det kan vara om en domare är sen och inte hör av sig. För att hjälpa er få kontakt med aktuell domare kan ni gå in på den aktuella matchen och klicka på domarens namn för att få fram dennes telefonnummer.
Detta har fungerat även tidigare, men nu har vi även lagt till stöd för att kunna klicka på numret för att ringa.
Första gången ni vill visa kontaktuppgifter får ni upp en ruta om cookies som ni måste godkänna för att visa numret.

Lämna en kommentar