Så funkar det

Förening

Föreningsadministratörer bestämmer vilka personer i föreningen som ska ha tillgång till olika behörigheter.
Domaransvarig och lagadministratörer kan lägga till matcher, antingen manuellt eller genom att importera från förbund eller andra sidor.

 

När det är dags att kalla domare väljer ni vilka olika domarroller som ska tillsättas (tex huvuddomare och linjedomare), och sedan kan ni antingen bjuda in alla behöriga domare eller välja ut en eller flera för varje roll. Om nu bjuder in flera domare till samma jobb tillfaller uppdraget den domare som först tackar ja. Domarna meddelas sina kallelser via mail och sms.

 

Om en domare tackar nej till ett jobb meddelas ni om detta via mail, och självklart kan ni även se det när ni är inloggade.
Arvode för jobbet beräknas automatiskt efter förbunds eller förenings fastställda taxor, och ev. tillägg för ex. sen matchstart är inräknat.

 

Efter matchen kompletterar domarna med ev. reseersättningar mm, och en ansvarig för laget/föreningen godkänner beloppen, antingen genom att domaren visar en summering i mobilen eller genom att logga in på sitt eget konto. När ersättningen är godkänd mailas ett kvitto till domaren.
Betalning kan antingen ske via Swish, kontant eller banköverföring. För varje lag kan föreningen välja vilka betalsätt som ska vara tillgängliga.

Om betalning sker via Swish scannas en QR-kod med Swish-appen, och rätt telefonnummer, belopp och matchinformation blir färdigifyllt för att lätt kunna genomföra betalningen.

 

Ska betalning göras via banköverföring kan föreningen vid valfri tidpunkt ta ut en lista med aktuella betalningsuppdrag, alternativt ladda ner en betalfil som kan skickas till banken.

 

Efter varje månad kan föreningen ladda ner en XLM-fil med arbetsgivardeklarationer och läsa in direkt på Skatteverket, utan att behöva mata in några uppgifter i ett löneprogram.
Vid årsskriften kan motsvarande fil för kontrolluppgifter skapas.

Domare

Som domare fyller du in vilka idrotter du dömer, vilken behörighetsnivå du har, samt vilka föreningar du vill få kallelser från.

 

När en förening skickar en kallelse får du ett mail och ett sms om detta, och du tackar ja eller nej genom att logga in.
I kallelsen står det aktuella arvodet, och när du dömt en match kompletterar du med ev. reseersättningar mm.

 

Efter matchen visar summeringen alla belopp för ansvarig i lag/förening så de kan godkänna betalningen.
Om betalning görs via Swish skapas en QR-kod som du visar upp för den som ska swisha.

 

Oavsett betalmetod genereras ett kvitto som mailas till dig.

Du kan när som helst hämta tidigare kvitton igen, och du kan även ta ut sammanställningar över dina jobb och intäkter.